Užupio bendruomenė

UŽUPIO BENDRUOMENĖ (UžB) – tai seniausiai ir nepertraukiamai veikianti Vilniaus bendruomenė (faktiškai pradėjusi veikti apytikriai nuo 1997 m.), vienijanti unikalaus Vilniaus senamiesčio priemiesčio – Užupio aktyvius gyventojus, tarp kurių dailininkai, rašytojai, kino režisieriai, kiti menininkai, mokslininkai, bendruomeninių ir pilietinių iniciatyvų organizatoriai, kitų sričių profesionalai, studentai, moksleiviai. Užupio bendruomenė išsiskiria nekomercinių, atvirų, paprastai viešose erdvėse organizuojamų renginių, apjungiančių įvairias kultūros sritis bei menines veiklas, gausa. Jau du dešimtmečius Užupio bendruomenės renginiai praturtina Vilniaus bendruomeninį ir kultūrinį gyvenimą, yra matomi, atviri, patrauklūs įvairaus amžiaus ir socialinės padėties vilniečiams ir miesto svečiams, skatina kūrybiškumą, įtraukia tiek patyrusius, tiek ir debiutuojančius profesionalius kūrėjus, mėgėjus, Užupio jaunimą, vilioja turistus. Užupio bendruomenė yra Vilniaus bendruomenių asociacijos iniciatorė ir signatarė bei daugelio pilietinių iniciatyvų, paplitusių ir atkartotų už Užupio ribų, autorė.

Užupio bendruomenė 
Juridinio asmens kodas 301295599, nėra jokių kitų šalių PVM mokėtoja.
Teisinė forma – asociacija
Registruota buveinė:  Krivių g. 33-4, Užupis LT-01209, Vilnius, Europa
Premjero būstinė:      Krivių g. 2-5, Užupis LT-01203
Kanclerės būstinė:     Baltasis skg. 7-2, Užupis LT-01203
Banko sąskaitos Swedbank IBAN formatu
atsiskaitomoji:  LT65 7300 0101 4891 8815
projektinė:       LT05 7300 0101 4891 8828
Kaimyninė Lietuvos Respublika yra FM VMI 2007-11-23 dienos sprendimu raštu nusprendusi, kad Užupio Bendruomenė turi paramos gavėjo statusą ES mokestinėje erdvėje.

Užupio bendruomenės garbingų ir atsakingų narių susirinkime (Parlamente) bent dviejų metų kadencijai, siekiant kuo tolygesnio užupiečių atstovavimo Užupyje ir pasaulyje, yra renkamas 5 narių Senatas. Senato išrinktas bendruomenės administratorius tampa Užupio Respublikos kancleriu. Atsižvelgdamas į Prezidento pageidavimus, Senatas išgrynina tikslus, tvirtina Premjerą, teikia pavedimus ministrams ir seka jų veiklą, skiria ir deleguoja Respublikos nacionalinių interesų įtvirtinimui ir gynimui įgaliotus atstovus kitų juridinių ir nejuridinių asmenų organuose. 

Šiuo metu pareigas einančio Senato sudėtis:
Rėda Brandišauskienė,
Respublikos kanclerė, justicijos ministrė, delegatė UMI taryboje
Algimantas Lekevičius,
Senato pirmininkas, Užupio televizijos įkūrėjas ir metraštininkas, Respublikos FB turinio garantas 
Vytautas Ankudavičius,
ūkio reikalų ministras, užupiečių emigracijoje reikalai jam nėra svetimi
Vytautas Pievaitis,
nacionalinio saugumo tarybos kibernetinės srities, Respublikos FB ir svetainės saugumo garantas
Sakalas Gorodeckis, 
Premjeras, deleguotas atstovas Užupio meno inkubatoriaus, P. Vileišio progimnazijos, VBA, LVBOS ir VBOT tarybose, seka Centrinio banko emisiją

Šalis ir jos institucijos žinias apie savo veiklą viešina šiose informacijos sklaidos priemonėse.
Facebook socialiniame tinkle:
Užupio Respublikahttps://www.facebook.com/uzupis, pasauliui ir valstybei
Mano Užupis – https://www.facebook.com/manouzupis/, Užupiui
Mano Užupis grupė – https://www.facebook.com/groups/1478346408888282/, užupiečiams
Interneto svetainėse:  
https://www.uzupiorespublika.com/
https://uzupis.e-gov.lt/

Kitos nepriklausomos informacijos priemonės, kurios galimai gali būti sutapatintos su šalies oficialiais leidiniais, yra kuriamos kūrybingų užupiečių asmenine iniciatyva bei pastangomis:
Spausdintas laikraštis „Užupio heroldas„, neperiodiškai, įvairiomis kalbomis, raritetas, Tomas Čepaitis
Užupio Respublikos informacijos centras – https://www.facebook.com/Republic-of-U%C5%BEupis-Information-Centre-629484640593839/, Ieva Matulionytė
Užupio Meno Inkubatorius – http://www.umi.lt/https://www.facebook.com/www.umi.lt/, Giedrius Bagdonas; 
Užupis – https://www.facebook.com/U%C5%BEupis-254342549343/, Marius Abramavičius Neboisia;
Užupio Respublikos ambasadoriai – https://www.facebook.com/groups/uzhupisembassy/, Tomas Čepaitis;
Užupio Respublikos Užsienio reikalų ministerija – http://uzhupisembassy.eu/, Tomas Čepaitis 
Užupio Respublikos šunys – https://www.facebook.com/groups/1926939720891821/, Evelina Staniulytė
Užupio kavinė, Barlamentas – 
https://www.facebook.com/uzupiokavine/http://www.uzupiokavine.lt/, Kristina Baumann

!
Klaidinantys ir neturintys nieko bendro su Užupio Respublika yra šie informacijos šaltiniai:
www.uzupis.lt
www.uzupiorespublika.lt – MG Valda (Darnu Group), Užupio krantinės
!

Ši interneto svetainė sukurta užupiečių kūrybos, darbo,  entuziazmo dėka, dalinai finansuojant Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, vykdančiai LR SADM tikslinę bendruomenių rėmimo programą 2019 metais.

Sekite puslapius seriale online, xnxx, filme porno, xnxx, xxx jie turi originalų turinį su vaizdais ir vaizdo įrašais.